Nasi ludzie

Dr inż. Piotr Ćwikliński

Senior Manager, Life Sciences & Health Care

Dr inż. Piotr Ćwikliński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr posiada ponad 12-letnie doświadczenie w analizie danych i wykorzystywaniu technik uczenia maszynowego, zarówno z punktu widzenia akademickiego, jak i branżowego. Uzyskał doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim, koncentrując się na informatyce kwantowej. W trakcie swojej kariery zrealizował wiele kompleksowych projektów opartych o dane. Od kilku lat specjalizuje się w wykorzystaniu data science i big data w branży farmaceutycznej i medycznej, zdobywając pierwsze takie doświadczenia w Accenture i IQVIA. Obecnie jest liderem Deloitte Digital Data Science Central Europe Centre of Excellence for Life Sciences & Health Care.

Dobrze zna rynek farmaceutyczny - realizował i prowadził złożone projekty, na przykład dotyczące analizy badań klinicznych po kątem czynników wpływających na ich czas, przewidywania sprzedaży leków urządzeń i wyrobów medycznych, optymalizacji kosztów i czasu produkcji materiałów i urządzeń medycznych lub prognozowania relacji hurtownia farmaceutyczna-apteka. Modelował również pandemię COVID-19 i jej wpływ na gospodarkę oraz przewidywał brakujące dane ze zrealizowanych recept przez pacjentów.

W swoich rozwiązaniach wykorzystywał różne technologie takie jak programowanie: Python, R, Mathematica, chmurowe: Azure, AWS i Cloudera czy big data: Hadoop, Hive i Spark. Uważa jednak, że dane i ich zrozumienie są kluczowym czynnikiem udanego projektu i jego znaczącego wpływu na biznes.

Dr inż. Piotr Ćwikliński