Nasi ludzie

Piotr Domański

Partner Associate | Zespół Wycen i Modelowania

Piotr Domański

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr Domański jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Piotr posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz doradztwie transakcyjnym zdobywał w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie realizował projekty doradcze na rynku kapitałowym. Piotr wspierał klientów w projektach związanych z pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzaniem spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych jak również realizował inne projekty związane z funkcjonowaniem spółek publicznych na rynku kapitałowym.

Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Piotr posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Piotr Domański