Nasi ludzie

Piotr Domański

Menedżer | Zespół Wycen i Modelowania

Piotr Domański

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr jest Menedżerem w Dziale Doradztwa Finansowego w zespole Wycen i Modelowania. Piotr posiada niemal 10 lat doświadczenia w zakresie bankowości i analiz finansowych. Przed dołączeniem do Deloitte, Piotr pracował w obszarze rynku pierwotnego, gdzie realizował projekty związane z pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzaniem spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz inne projekty związane z funkcjonowaniem spółek publicznych na rynku kapitałowym.

Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Piotr posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Piotr Domański