Nasi ludzie

Paweł Guzowski

Adwokat, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Paweł Guzowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest adwokatem i Senior Managing Associate w Zespole Postępowań Spornych Deloitte w Warszawie z wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej oraz osób fizycznych w postępowaniach przed organami ścigania.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego, a także w projektach mających na celu określenie oraz minimalizację ryzyka wystąpienia sankcji karnych skarbowych.

Paweł Guzowski