Nasi ludzie

Paweł Hulewicz

Dyrektor w Zespole Technologii w Podatkach

Paweł Hulewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Pracę w konsultingu podatkowym rozpoczął w 2004 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się między innymi przeglądami podatkowymi systemów ERP pod kątem sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz analizą i projektowaniem procesów podatkowych na potrzeby implementacji systemów ERP (szczególnie w obszarze podatku VAT, amortyzacji podatkowej majątku trwałego, podatku u źródła, podatku od nieruchomości, akcyzy). Kierował także implementacjami systemów do kalkulacji wynagrodzeń i bonusów pracowniczych.

Przez ostatnich 5 lat Paweł był zaangażowany w tworzenie i implementację rozwiązań IT wspomagających raportowanie podatkowe w wielu krajach europejskich. Wraz ze swoim zespołem stworzył autorskie narzędzie Deloitte, które m.in. umożliwia raportowanie SAF-T zgodne ze standardem opublikowanym przez OECD, a także innymi lokalnymi standardami raportowymi (włącznie z polskim JPK/VDEK). W tym czasie Paweł zgromadził także praktyczne doświadczenie w implementacji raportowania SAF-T w międzynarodowych organizacjach oraz świadczył usługi konsultingu w tym obszarze.

Paweł jest licencjonowanym doradcą podatkowym i certyfikowanym menedżerem projektu w ramach kwalifikacji potwierdzonych przez organizację PMI (Project Management Institute).

Paweł Hulewicz