Nasi ludzie

Paweł Jagłowski

Dyrektor, Risk Advisory

Paweł Jagłowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest dyrektorem z 12-letnim doświadczeniem w pracy na rynku finansowym, zajmującym się doradztwem z zakresu zarządzania ryzykiem, wdrażanie regulacji i budowy modeli statystycznych służących pomiarowi ryzyka i wycenie.
Paweł uczestniczył w wielu projektach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością regulacyjną, utratą wartości (MSSF9), wyceną portfeli kredytowych, ICAAP, ryzykiem operacyjnym oraz przygotowywaniem i implementacją modeli statystycznych. Paweł posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz luki oraz wdrażania regulacji takich jak wytyczne EBA oraz KNF.

Paweł Jagłowski