Nasi ludzie

Paweł Karcz

Deloitte CE German Desk

Partner Associate

Paweł Karcz

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Paweł pracuje w Deloitte od 2004 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych według polskich przepisów, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, German GAAP oraz US GAAP dla spółek działających w różnych sektorach gospodarki, w tym spółek notowanych na giełdzie. Jest członkiem zespołu Deloitte CE German Desk. Posiada doświadczenie w zakresie realizowania projektów doradztwa finansowo –księgowego, kontroli wewnętrznej jak również due diligence oraz IPO.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA).

Paweł Karcz