Nasi ludzie

Paweł Karcz

Deloitte CE German Desk

Starszy Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Paweł Karcz

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziale audytu Deloitte. Jest członkiem zespołu Deloitte CE German Desk. Bierze udział i nadzoruje badania sprawozdań finansowych oraz pakietów wielu spółek polskich i zagranicznych sporządzonych według przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brał udział w licznych projektach dla Spółek, które należą do niemieckich oraz austriackich koncernów.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA).

Paweł Karcz