Nasi ludzie

Paweł Kłósek

Starszy Menadżer, Cloud Engineering

Paweł Kłósek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest Starszym Menedżerem w Zespole Cloud Engineering Deloitte.

Paweł specjalizuje się w projektach związanych z migracją i  stosowaniem chmury obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem usług IaaS i PaaS.​

Poza tym Paweł posiada szerokie doświadczenie, w szczególności w zakresie:​

  • Zarządzania IT​
  • IT M&A oraz Post Merger Integration i Carve-out
  • Cyber bezpieczeństwa

Paweł skończył Informatykę na Politechnice Warszawskiej i Ekonomię w Szkole Głównej Handlowej.

Paweł Kłósek