Nasi ludzie

Paweł Kuśmierowski

Deloitte Digital

Partner Associate, Life Sciences & Health Care

Paweł Kuśmierowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł Kuśmierowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie oraz konsultingowe. Tworzył i wdrażał strategie rozwoju firm, prowadził duże programy transformacyjne, mające na celu poprawę obsługi klienta, a także uruchamiał nowe linie biznesowe jak mobile-health i telekonsultacje. W swojej karierze zarządzał sprzedażą, marketingiem, technologią i przeprowadzał akwizycje podmiotów medycznych. Pracował głównie dla branż usługowych - od bankowości, telekomunikacji i ubezpieczeń, po szeroko rozumianą ochronę zdrowia. W ostatnich latach w roli członka zarządu PZU Zdrowie rozwijał ubezpieczenia zdrowotne oraz jako wiceprezes firmy Neuca odpowiadał w Polsce i zagranicą za rozwój badań klinicznych, digital-health, telemedycyny, e-commerce i rynku przychodni. W Deloitte Digital Paweł odpowiada za rozwój praktyki konsultingowej w obszarze Life Science & Health Care.

Paweł Kuśmierowski