People

Paweł Kwiatkowski

Partner, Finevare

Paweł Kwiatkowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

View map

Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnym za rozwój platformy Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów IFRS w sektorze finansowym. Paweł dołączył do Deloitte w roku 2003. Jest zaangażowany w opracowywanie metodologii dla różnych aspektów z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych. Dzięki wdrożeniu ponad 30 projektów IFRS w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej, zyskał praktyczne doświadczenie oraz znajomość praktyk regulacyjnych.

Paweł Kwiatkowski