Nasi ludzie

Paweł Kwiatkowski

Partner, Finevare

Paweł Kwiatkowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Partner w Dziale Konsultingu, odpowiedzialny za rozwój platformy analityczno-raportowej Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów rachunkowości instrumentów finansowych w sektorze finansowym. Od ponad 15 lat jest zaangażowany w opracowywanie metodologii oraz wdrożenia systemów IT wspierających zarządzanie ryzykiem i rachunkowość instrumentów finansowych dla sektora finansowego na całym świecie, w szczególności w ponad 40 krajach gdzie została wdrożona platforma Finevare.

Paweł Kwiatkowski