Nasi ludzie

Paweł Leśniak

Starszy Konsultant | Software Asset Management

Paweł Leśniak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest członkiem zespołu Software Asset Management w Deloitte zajmującego sie projektami z zakresu zarządzania oprogramowaniem (SAM) oraz przeglądami licencyjnymi. Posiada doświadczenie we wdrażaniu narzędzi i wsparciu narzędzi SAM oraz wiedzę z zakresu licencjonowania. Odpowiada za rozwój usługi zarządzania licencjami IBM. Paweł posiada doświadczenie w zarządzaniu i zakupach oprogramowania zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Paweł Leśniak