Nasi ludzie

Paweł Mirecki

Menedżer | Risk Advisory | Extended Enterprise

Paweł Mirecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest członkiem zespołu Software Asset Management w Deloitte. W zespole zajmuje się projektami dotyczącymi przeglądów licencyjnych największych światowych producentów oprogramowania w ramach prowadzonych przez nich programów zgodności licencyjnej. Paweł ma 17 lat doświadczenia w pracy w sektorze publicznym, w tym ponad 9 lat na stanowiskach kierowniczych, gdzie był odpowiedzialny, między innymi, za rozwój infrastruktury informatycznej.

Paweł Mirecki