Nasi ludzie

Paweł Piętak

Partner Associate

Paweł Piętak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie. Kieruje polskim oddziałem Deloitte AMC (Actuarial Modelling Centre) zajmującym się szeroko pojętym doradztwem w zakresie modelowania aktuarialnego. Jest ekspertem w modelowaniu w systemie aktuarialnym Prophet m.in. dla celów wycen towarzystw ubezpieczeniowych, obliczeń na potrzeby Solvency II oraz raportowania według MSSF. Zajmuje się także projektami obejmującymi optymalizację i automatyzację całego procesu obliczeniowego. Obecnie jest zaangażowany w projekty implementacji standardu MSSF 17.

Paweł Piętak