Nasi ludzie

Piotr Polak

Menedżer | Software Asset Management

Piotr Polak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr od 7 lat wspomaga swoich klientów w skutecznym zarządzaniu obszarem Software Asset Management (SAM) w ich organizacjach. W ramach realizowanych projektów pomaga im optymalizować wykorzystanie licencji oprogramowania, a co za tym idzie zmniejszać koszty z tym związane. Uczestniczy we wdrożeniach narzędzi SAM, które wspierają procesy zarządzania oprogramowaniem w organizacji. Wspiera klientów w projektowaniu i wdrażaniu projektów SAM zgodnych z normami obowiązującymi w ich organizacji. Zdobył dużą wiedzę z zakresu licencjonowania oprogramowania różnych dostawców podczas realizacji licznych przeglądów zgodności licencyjnej. Zdobyte doświadczenie w wielu aspektach związanych z SAM pozwala mu zrozumieć problemy i oczekiwania organizacji, z którymi współpracuje.

Piotr Polak