Nasi ludzie

Piotr Polak

Partner Associate | Risk Advisory | Extended Enterprise

Piotr Polak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr zajmuje stanowisko Partner Associate w zespole Extended Enterprise specjalizującym się w obszarze zarządzania oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management) oraz przeglądami licencyjnymi. Od ponad 10 lat wspiera klientów w procesie optymalizacji wykorzystywanych licencji programowania oraz zmniejszaniu kosztów z tym związanych. Uczestniczy we wdrożeniach narzędzi SAM (FlexNet Manager Suite, Snow License Manager), które wspierają procesy zarządzania oprogramowaniem w organizacji. Pomaga klientom w projektowaniu i wdrażaniu projektów SAM zgodnych z normami obowiązującymi w ich organizacji. Podczas realizacji licznych przeglądów zgodności licencyjnej zdobył szeroką wiedzę z zakresu licencjonowania oprogramowania różnych dostawców. Zdobyte doświadczenie w wielu aspektach związanych z SAM pozwala mu zrozumieć problemy i oczekiwania organizacji, z którymi współpracuje.

Piotr posiada certyfikaty CISA (Certified Information System Auditor), CSAM (Certified Software Asset Manager), SNOW oraz Microsoft (MS 70-673).

Piotr Polak