Nasi ludzie

Paweł Spławski | ACCA, FRM

Partner, Risk Advisory, Financial Services

Paweł Spławski | ACCA, FRM

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł Spławski posiada ponad 18-letnie doświadczenie. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, a w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru skarbu w bankach oraz dla podmiotów rynku kapitałowego. Odpowiada również za rozwój usług Deloitte dedykowanych dla CFO. W latach 2007 – 2017 pracował w sektorze finansowym w obszarze ryzyka oraz finansów, w tym pełnił rolę dyrektora finansowego i członka zarządu w banku oraz firmie pośrednictwa finansowego.

Paweł Spławski | ACCA, FRM