Nasi ludzie

Paweł Spławski

Partner, Risk Advisory, Financial Services

Paweł Spławski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest partnerem w zespole Ryzyka i Regulacji dla sektora finansowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zarówno w firmach doradczych i sektorze bankowym. Paweł był odpowiedzialny za wdrażanie i przegląd szeregu regulacji ostrożnościowych oraz dotyczących zasad postępowania (conduct regulations). Specjalizuje się w obszarze bankowości korporacyjnej i rynków finansowych. W ostatnich latach odpowiada za rozwój zespołu dedykowanego do świadczenia usług w obszarze Financial Crime, w tym również za usługi outsourcingowe związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Paweł Spławski