Nasi ludzie

Paweł Spławski

Director, Risk Advisory, Financial Services

Paweł Spławski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł Spławski posiada ponad 17 lat doświadczenia. Prowadził projekty związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych w sektorze finansowym, w szczególności w ostatnim okresie zajmuje się regulacjami dla obszaru skarbu w bankach (MIFID II, EMIR, SFTR, BMR). Paweł odpowiada również za rozwój usług Deloitte związanych z zarządzaniem ryzykiem rynkowym. W latach 2007 – 2016 pracował w sektorze finansowym w Polsce w obszarze ryzyka oraz finansów, w tym pełniąc rolę CFO w dwóch podmiotach (bank oraz firma pośrednictwa finansowego).

Paweł Spławski