Nasi ludzie

Przemysław Szczygielski

Partner, dział Zarządzania Ryzykiem

Przemysław Szczygielski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Specjalizuje się w zastosowaniach metod ilościowych oraz inżynierii finansowej w rozwoju modeli oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego. Przemysław brał udział w wielu projektach związanych z estymacją i walidacją parametrów PD, LGD i EAD realizowanych dla polskich i zagranicznych banków. Przemysław zajmuje się również tworzeniem modeli wyceny oraz wyceną instrumentów finansowych (wliczając w to instrumenty pochodne, również kredytowe).

Przemysław Szczygielski