Nasi ludzie

Przemysław Szczygielski

Risk and Regulatory Advisory Leader in Poland

Financial Services Industry Leader in Poland

Przemysław Szczygielski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Przemysław Szczygielski jest liderem zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego Deloitte w Polsce i liderem sektora finansowego w Polsce. Posiada ponad 19 lat doświadczenia na rynku finansowym i doradczym. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, w tym w analizie dostosowania do wymogów regulacyjnych oraz wdrażaniu oczekiwań nadzorczych UKNF.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących analizy luk regulacyjnych. Angażował się również w projekty rozwoju - przy użyciu metod ilościowych - modeli oceny ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Był odpowiedzialny m.in. za projekty wdrożenia metodyk szacowania rezerw z tytułu utraty wartości, szacowania parametrów ryzyka kredytowego, wycen instrumentów finansowych, wymogów kapitałowych oraz projekty dostosowania do wymogów aktów prawnych/rekomendacji nadzorczych.

Przemysław Szczygielski