Nasi ludzie

Przemysław Szczygielski

Partner in Charge Risk Advisory, Poland & Baltics

FSI Leader, Poland & Baltics | FSI Risk and Regulatory Leader, Poland

Przemysław Szczygielski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Przemysław Szczygielski jest Partnerem Zarządzającym biznesem Risk Advisory w Polsce i państwach bałtyckich, liderem sektora finansowego w Polsce i krajach bałtyckich oraz liderem zarządzania ryzykiem i doradztwem regulacyjnym dla sektora finansowego Deloitte w Polsce.

Posiada ponad 20 doświadczenia, głównie w charakterze doradcy firm z sektora finansowego. Znaczące doświadczenie obejmujące proces transformacji sektora bankowego i kredytowego zdobył w toku współpracy z organami regulacyjnymi, nadzorczymi i z inwestorami prywatnymi. Kierował multidiscyplinarnym zespołem FIRR (Financial Industry Risk & Regulatory), działającym w kilkunastu krajach Europy Środkowej. Z Deloitte związany jest niemal 17 lat.

Przemysław Szczygielski