Nasi ludzie

Paweł Szeliga

Director | Chief of Staff to CEO

Dyrektor działu marketingu i rozwoju biznesu w CE

Paweł Szeliga

Paweł kieruje działem marketingu i rozwoju biznesu w Europie Środkowej (Clients & Industries). W zakres jego odpowiedzialności, poza wsparciem rozwoju grup branżowych i programów klienckich, wchodzą również obszary: Market & Client Inteligence (CRM), Research & Knowledge Management, Digital Marketing i Visual Studio.

Paweł pełni również rolę Chief of Staff dla CEO i jest odpowiedzialny za, inicjowane przez zarząd, kluczowe projekty obejmujące różne linie biznesowe i obszary wsparcia w Deloitte w Polsce.

Jest ekspertem z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w sektorze edukacji, prywatnym oraz firmach doradczych.

Paweł Szeliga