Nasi ludzie

Paweł Szeliga

Clients & Industries Chief of Staff

Senior Manager w dziale Marketingu

Paweł Szeliga

Paweł koordynuje prace grup branżowych i programów klienckich w obszarze rozwoju biznesu, marketingu i zarządzania wiedzą.

Odpowiada za koordynację działań dla Kluczowych Klientów (Key Accounts) oraz Jednostek Zainteresowania Publicznego (Public Interest Entities).

Paweł Szeliga