Nasi ludzie

Paweł Szeliga

Menedżer w Dziale Marketingu

Paweł Szeliga

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Clients & Industries Chief of Staff. Paweł odpowiada za rozwój i promocję Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Polsce.

Koordynuje również pracę grup branżowych i programów klienckich w obszarze marketingu, rozwoju biznesu i zarządzania wiedzą.

Paweł Szeliga