Nasi ludzie

Patryk Włodarski

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner Associate w zespole cen transferowych

Patryk Włodarski

biurowiec „Renoma”

ul. Świdnicka 40

Wrocław

Polska

50-024

Zobacz na mapie

Patryk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości, jak również Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest doradcą podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w analizach dot. polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce związanej z cenami transferowymi, w tym dotyczącej opodatkowania procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Jest autorem publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego oraz współautorem monografii dotyczącej opodatkowania transakcji restrukturyzacyjnych. Współpracuje także jako wykładowca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Patryk Włodarski