Nasi ludzie

Piotr Żarski

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Piotr Żarski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr Żarski jest Partnerem w dziale Doradztwa Podatkowego i specjalizuje się w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, postępowaniach kontrolnych i odwoławczych oraz w kwestiach związanych z podatkiem od nieruchomości. Piotr Żarski jest ekspertem w zakresie doradztwa dla firm z sektora przemysłowego, telekomunikacji, funduszy inwestycyjnych, firm farmaceutycznych oraz spółek sektora nieruchomości i branży FMCG.

Piotr Żarski