Nasi ludzie

Rafał Borowski

Starszy konsultant

Rafał Borowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Rafał jest absolwentem studiów prawniczych oraz administracyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej.

Rafał dołączył do Zespołu VAT Deloitte w 2015 r., i zajmuje się obsługą klientów z sektora publicznego. Posiada doświadczenie w tworzeniu procedur podatkowych, bieżącym doradztwie podatkowym oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Dodatkowo, brał on udział i prowadził liczne szkolenia o tematyce podatkowej.

Rafał Borowski