Nasi ludzie

Rafał Borowski

Menedżer w Zespole VAT dla sektora publicznego

Rafał Borowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Radca prawny. Rafał jest absolwentem studiów prawniczych oraz administracyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył aplikację przy OIRP w Warszawie.

Rafał dołączył do Zespołu VAT Deloitte w 2015 r. i zajmuje się obsługą klientów z sektora publicznego. Posiada doświadczenie w tworzeniu procedur podatkowych, bieżącym doradztwie podatkowym oraz w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Prelegent na licznych szkoleniach o tematyce podatkowej.

Rafał Borowski