Nasi ludzie

Robert Gocłowski

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Robert Gocłowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Robert nadzoruje pracę zespołu płacowo-kadrowego Business Process Solutions Deloitte. Robert jest ekspertem w sprawach z zakresu płac, kadr, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W okresie ostatnich 20 lat Robert m.in. zarządzał relacją outsourcingową z klientami polskimi i zagranicznymi, projektował oraz wdrażał aplikacje płacowo-kadrowe, doradzał klientom w trakcie kontroli ZUS, PIP, prowadził przeglądy płacowo-kadrowe oraz szkolenia.

Robert Gocłowski