Nasi ludzie

Robert Karczmarczyk, FRM

Dyrektor, Risk Advisory, Corporate Risk

Robert Karczmarczyk, FRM

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Robert specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią finansową, zarządzaniem finansami oraz rachunkowością instrumentów finansowych (Ustawa o rachunkowości, MSSF, US GAAP). Zarządzał projektami z zakresu m.in. centralizacji funkcji treasury, modelowania i wyceny instrumentów finansowych oraz pomiaru ryzyka rynkowego, kredytowego oraz płynności w czołowych polskich grupach kapitałowych.

Robert Karczmarczyk, FRM