Nasi ludzie

Robert Karczmarczyk, FRM

Dyrektor, Risk Advisory, Corporate Risk & Energy

Robert Karczmarczyk, FRM

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Robert specjalizuje się w realizacji prac doradczych w obszarze energetyki, w tym odnawialnej, zarządzania finansami i płynnością oraz modelowania i inżynierii finansowej.
Robert zarządzał projektami realizowanymi dla czołowych europejskich grup kapitałowych z zakresu m.in. tradingu energią elektryczną, gazem i produktami powiązanymi, cross-border tradingu, opracowywania strategii handlowych dla produktów energetycznych i surowców, wdrażania wymogów regulacyjnych (EMIR, REMIT, MiFID II), centralizacji treasury i zarządzania płynnością, modelowania i wyceny instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem rynkowym (ryzyko cen energii i towarów, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych) i ryzykiem kredytowym (ocena zdolności kredytowej, limity kredytowe, zabezpieczenia, pomiar i zarządzanie ryzykiem kredytowym). Robert wspiera także wytwórców i odbiorców energii elektrycznej w zawieraniu, strukturyzacji i wycenie transakcji cPPA (Power Purchase Agreement) oraz wdrażaniu strategii zaopatrzenia w energię.

Robert Karczmarczyk, FRM