Nasi ludzie

Rafał Michalik

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Rafał Michalik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Rafał specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym świadczonym na rzecz krajowych oraz zagranicznych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim ubezpieczycieli, banków i klientów leasingowych. 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Rafał ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, posiada również tytuł adwokata.

Rafał Michalik