Nasi ludzie

Radosław Wojtasik

Dyrektor

Radosław Wojtasik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw przy zarządzaniu ryzykiem finansowym i Treasury. Zarządza projektami w zakresie:
• Ustanawiania zasad i procesów zarządzania ryzykiem finansowym i skarbcem
• Organizacji działów zarządzania ryzykiem finansowym, tradingowych i Treasury
• Pomiaru i analiz ryzyka finansowego (VaR, CFaR), budowy modeli wyceny instrumentów finansowych
• Wdrożeń Exante - narzędzia IT do analiz i zarządzania ryzykiem finansowym oraz rachunkowości instrumentów finansowych
• Wdrożeń zasad rachunkowości derywatów i rachunkowości zabezpieczeń

Radosław Wojtasik