Nasi ludzie

Radosław Wojtasik

Starszy Menedżer

Radosław Wojtasik

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Świadczy usługi doradcze przy zarządzaniu ryzykiem finansowym i środkami pieniężnymi. Specjalizuje się w spółkach energetycznych i surowcowych. Realizuje projekty dot. określania strategii i procedur, organizacji działów tradingowych i zarządzania ryzykiem, pomiaru ryzyka i wyceny instrumentów finansowych. Kieruje wdrożeniami Exante, systemu IT do zarządzania ryzykiem.

Radosław Wojtasik