Nasi ludzie

Robert Wolszon

Dyrektor w Dziale Audit & Assurance

Robert Wolszon

al. Grunwaldzka 103 A

Gdańsk

Polska

80-244

Zobacz na mapie

Robert Wolszon posiada wieloletnie doświadczenie w audytach przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Współpracuje zarówno z firmami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych, jak i międzynarodowymi korporacjami. Pracę w Deloitte rozpoczął w 2004 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Brał również udział w projektach due diligence oraz IPO. 
Robert jest członkiem zespołu świadczącego kompleksowe usługi doradcze dla branży morskiej i stoczniowej.

Robert Wolszon