Nasi ludzie

Sabina Carbol-Majnusz

Radca Prawny, Senior Managing Associate, Prawo HR

Sabina Carbol-Majnusz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Sabina jest radcą prawnym i zajmuje stanowisko senior managing associate w zespole prawa pracy.

Na co dzień doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także prowadząc w imieniu klientów postępowania sądowe. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w procesie due diligence dot. prawa pracy w związku z jedną z największych fuzji na rynku polskim.
Posiada bogate doświadczenie procesowe – zarówno w precedensowych postępowaniach gospodarczych (również postępowania arbitrażowe) związanych m.in. z zielonymi certyfikatami czy sporami budowlanymi jak i w postępowaniach pracowniczych, np. związanych z mobbingiem.

Sabina ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wcześniej doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach w Krakowie i w Warszawie.

Sabina Carbol-Majnusz