Nasi ludzie

Seweryn Dąbrowski

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Komplementariusz

Seweryn Dąbrowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Seweryn Dąbrowski, Komplementariusz w Doradztwie Podatkowym Deloitte. Lider Zespołu Business Tax w Warszawie oraz Współlider działu podatkowego w Poznaniu. Jest Liderem Deloitte Business Tax i pełni funkcję COO w CE. Seweryn jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 23-letnie doświadczenie w kompleksowym doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Seweryn ma bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych restrukturyzacji, przeglądów podatkowych oraz projektów strukturyzacji podatkowej. Seweryn jest licencjonowanym doradcą podatkowym, autorem publikacji o tematyce podatkowej oraz prelegentem na konferencjach i seminariach podatkowych.
Seweryn dołączył do Deloitte w 2002 roku i został wspólnikiem w 2013 roku.

Seweryn Dąbrowski