Nasi ludzie

Szymon Kamiński, CQF, PRM

Senior Manager, Risk Advisory, Corporate Risk

Szymon Kamiński, CQF, PRM

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Szymon specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym. W swojej karierze realizował projekty dla wiodących instytucji finansowych oraz firm energetycznych w różnych krajach europejskich m.in. z takich zagadnień, jak wdrożenie metodologii zarządzania ryzykiem rynkowym oraz kredytowym, optymalizacja procesów w dziedzinie ryzyka finansowego, wdrożenie hurtowni danych, czy też projektowanie architektury systemów IT.

Szymon Kamiński, CQF, PRM