Nasi ludzie

Ścibor Łąpieś

Partner, Technology & CyberM&A Leader, Deloitte

Ścibor Łąpieś

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ścibor ma 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze usług technologicznych, IT oraz przemysłu. W Deloitte pełni rolę lidera zespołu Technology/IT M&A pracując w obszarze pre- i post-deal.

Ścibor uczestniczył w wielu projektach fuzji i przejęć w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie, w Polsce, oraz w Stanach Zjednoczonych. Prowadził fazy przygotowania transakcji, due dilligence, przygotowania umowy SPA, przygotowania do Day 1, przygotowania umów TSA oraz nadzorował integracje łączonych przedsiębiorstw (PMI).

Ponadto przygotowywał działy IT/Technology firm do zmian związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz zmian w modelu właścicielskim. Oceniał poziom dojrzałości i przygotowania firm do transformacji, a także przygotowywał i wdrażał nowe modele operacyjne.

Ścibor Łąpieś