Nasi ludzie

Szymon Mozel

Senior Manager

Szymon Mozel

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Szymon posiada ponad 12 letnie doświadczenie w zakresie audytu zewnętrznego i wewnętrznego oraz doradztwa w zarządzaniu ryzykiem w obszarze IT. Doskonale zna procesy w środowiskach IT, ze szczególnym uwzględnieniem branży bankowej i mechanizmów kontroli automatycznych, w tym kontroli biznesowych.

Szymon zajmuje się również transformacją środowisk kontrolnych oraz procesów zarządzania ryzykiem. W tym obszarze w sposób szczególny skupia się na ich racjonalizacji oraz automatyzacji. Narzędzia, które wraz ze swoim zespołem wykorzystuje uwzględniają systemy klasy Governance, Risk and Compliance (GRC), narzędzia wizualizacji danych oraz koncepcje takie jak audyt ciągły czy ciągłe monitorowanie procesów. Usługi w tych obszarach są świadczone dla każdej z linii obrony przed ryzykiem.

Od 2013 roku Szymon jest również Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych (CISA).

Szymon Mozel