Nasi ludzie

Sylwia Opiatowska

Adwokat, Local Partner, Bankowość i Finanse

Sylwia Opiatowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Sylwia jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje stanowisko Partnera w kancelarii Deloitte Legal. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Obsługiwała transakcje kredytowe pracując dla banków, innych instytucji finansowych, kredytobiorców oraz funduszy inwestycyjnych.
Doradza przy finansowaniu akwizycji, przedsięwzięć gospodarczych i transakcji na rynku nieruchomości. Zajmuje się również kwestiami finansów korporacyjnych.
Sylwia Opiatowska