Nasi ludzie

Szymon Ostachowski

Konsultant SAP

Szymon Ostachowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Szymon pracuje w zespole Logistyki SAP w Deloitte Central Europe.

Posiada certyfikat konsultanta modułu PM oraz Signavio. Specjalizuje się w chmurowym pakiecie Asset Performance Management umożliwiającym, m.in. wykorzystanie danych z czujników Internetu Rzeczy (IoT) do przewidywania nadchodzących awarii urządzeń. Wpisuje się to w Industry 4.0, gdzie prace utrzymaniowe wykonywane są tylko gdy zachodzi ich realna potrzeba. Zwiększa to dostępność maszyn bez strat na niezadowności względem strategii prewencyjnej.

W jego obszarze kompetencji znajdują się również Autoryzacje w systemie SAP S/4HANA oraz Fiori, którymi opiekuje się w wielu projektach we wszystkich fazach wdrożenia. Od ustaleń koncepcji poprzez strukturyzowanie po implementację.

Podczas wdrożeń zdobył także doświadczenie jako Master Data Migration Expert przy użyciu Kokpitu Migracyjnego Fiori oraz przy zastosowaniu klasycznego LSMW. Do jego zadań należała weryfikacja poprawności danych, wsparcie klienta podczas strukturyzowania oraz czyszczenia danych, migracje testowe na systemy D, Q oraz całościowe na systemy P.

W podstawowym zakresie operuje językiem Python, VBA, ma solidne umiejętności w SQL oraz ponadprzeciętne zdolności w MS Excel, PowerBI. Zna również podstawy języka C oraz R. Na studiach zgłębiał nauki przyrodnicze gdzie specjalnym zainteresowaniem darzył statystykę kierując Sekcją Biometrii Leśnej. Wykorzystywano tam metody statystyczne w badaniu szeroko pojetych ekosystemów leśnych.

Prócz zadań biznesowych aktywnie uczestniczy w innych inicjatywach pracowniczych takich jak Fundacja Deloitte w działaniach z m.in. Bankiem Żywności SOS, Szlachetnej Paczce, Digital University oraz w Sieciach Pracowniczych PROUD oraz Neuroróżnorodoności.

Szymon Ostachowski