Nasi ludzie

Szymon Wojciechowski

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Szymon Wojciechowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Szymon Wojciechowski jest Partnerem w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców i licencjonowanym doradcą podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi oraz elementami prawa pracy – z uwzględnieniem elementów międzynarodowych. Ponadto specjalizuje się również w kwestiach związanych z opodatkowaniem zysków kapitałowych oraz planów motywacyjnych dla pracowników.

Szymon Wojciechowski