Nasi ludzie

Tomasz Borowy

Partner

Tomasz Borowy

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomasz jest Partnerem w Zespole Audytu Wewnętrznego w Dziale Zarządzania Ryzykiem. W Deloitte pracuje od 2010 roku.
Tomasz realizuje projekty w zakresie doradztwa oraz certyfikacji w obszarze kontroli wewnętrznej oraz w zakresie tworzenia i prowadzenia u Klientów funkcji audytu wewnętrznego. Współpracuje z firmami z branży finansowej, farmaceutycznej i z sektora motoryzacyjnego, a także z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Był zaangażowany w projekty związane z wdrożeniem rozwiązań spełniających normy regulatorów (KNF, SEC, EBC), doradztwo w zakresie migracji danych oraz projekty z zakresu badania nadużyć.
Tomasz kierował międzynarodowymi projektami z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej i finansowej, był także koordynatorem projektu usprawniającego procesy biznesowe w polskim oddziale brytyjskiej firmy produkcyjnej. Jest członkiem Grupy Sportowej Deloitte, w ramach której od 2011 roku współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Tomasz Borowy