Nasi ludzie

Tomasz Ciećwierz

Adwokat, Local Partner, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Tomasz Ciećwierz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomasz jest adwokatem w warszawskiej Izbie Adwokackiej oraz partnerem w kancelarii Deloitte Legal, w dziale fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Jest doświadczonym doradcą w zakresie fuzji i przejęć, specjalizującym się w transakcjach prywatnych. Tomasz doradza klientom również w sprawach z zakresu ogólnego prawa korporacyjnego, reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Tomasz posiada duże doświadczenie w pracy dla inwestorów strategicznych, sponsorów finansowych, wealthy individuals, jak również dla menedżerów spółek przejmowanych. Ma szczególne doświadczenie w pracy z klientami z sektora usług finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne).

Przed dołączeniem do Deloitte Tomasz pracował w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Tomasz Ciećwierz