Nasi ludzie

Tomasz Gasiński

Dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe

ESG Risks @ Climate Change

Tomasz Gasiński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomek ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, od lat angażuje się w promowanie koncepcji i praktycznego zastosowania zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. Doświadczony w zarządzaniu projektami dla polskich i międzynarodowych organizacji. Ekspert w zakresie strategii neutralności klimatycznej / dekarbonizacji, zagadnień związanych ryzykami ESG w tym ryzyk klimatycznych.
Autor opracowań: "Zrównoważony biznes" oraz "Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu".

Tomasz Gasiński