Nasi ludzie

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz Ochrymowicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansowej, podatkowej, transakcyjnej i prywatyzacyjnej. Nadzorował wiele projektów zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowej, Kanadzie i USA. Posiada tytuł Certyfikowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst).

Tomasz Ochrymowicz