Nasi ludzie

Tomasz Pałka

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Tomasz Pałka

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Licencjonowany doradca podatkowy. W Deloitte od 2004. Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w ujęciu krajowym oraz międzynarodowym. Autor publikacji i szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi projekty mające na celu identyfikację oraz eliminację ryzyk podatkowych. Doradza głównie podmiotom branży produkcyjnej, zwłaszcza z sektora motoryzacyjnego oraz centrom usług wspólny.

Tomasz Pałka