Nasi ludzie

Tomasz Podleśny

Radca prawny, Senior Managing Associate, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Tomasz Podleśny

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1

Szczecin

Polska

70-200

Zobacz na mapie

Tomek specjalizuje się w obsłudze sektora publicznego. Od lat związany z doradztwem na rzecz jednostek samorządu, w tym prowadzeniu procesów inwestycyjnych przez te jednostki. Autor książek i publikacji z zakresu prawa prasy, odpowiedzialności jednostek medycznych oraz gospodarki nieruchomościami. 

Tomasz obecnie jest doktorantem na Wydziale Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego. W swoje pracy doktorskiej zajmuje się przepływem środków finansowych pomiędzy budżetem państwa a jednostkami samorządu. 

Tomasz Podleśny