Nasi ludzie

Rafał Trzeciakowski

Senior Consultant, Zespół Analiz Ekonomicznych, Deloitte

Rafał Trzeciakowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Rafał ma doświadczenie analityczne w szerokim spektrum zagadnień makro i mikroekonomicznych, w tym finansach publicznych, ekonomii migracji i rynku mieszkaniowym. Ma otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w obszarze wpływu decentralizacji na stabilność fiskalną władz lokalnych, w którym to obszarze otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki. Jest współorganizatorem Panelu Ekonomistów Polskich i członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Rafał Trzeciakowski