Nowości

Aplikacja taxCube™ - zautomatyzuj procesy raportowania podatkowego

Automatyzacja w zakresie sprawozdawczości VAT, raportowania JPK zgodnie z polskimi przepisami, SAF-T w modelu OECD (Norwegia, Rumunia, Litwa), KSeF – faktury ustrukturyzowane, analityka danych podatkowych, raportowanie CRS / FATCA, ewidencja akcyzy.

Aplikacja taxCube™ - automatyzacja w zakresie sprawozdawczości VAT, raportowania JPK zgodnie z polskimi przepisami, SAF-T w modelu OECD (Norwegia, Rumunia, Litwa), KSeF – faktury ustrukturyzowane, analityka danych podatkowych, raportowanie CRS / FATCA, ewidencja akcyzy.