Analizy

Wprowadzenie obowiązku elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych

Ustawa podpisana przez Prezydenta

Zmiany przewidziane w ustawie o STIR wiążą się nie tylko z wprowadzeniem nowego obowiązku codziennego raportowania informacji o otwieranych i zamykanych rachunkach podmiotów kwalifikowanych, czy transakcji przeprowadzanych z ich wykorzystaniem, ale także ze zmianami w już obowiązujących przepisach.