Nasi ludzie

Wojciech Milewski

Senior Manager

Wojciech Milewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech w ramach struktur grupy Energy & Resource od ponad 10 lat zaangażowany jest w projekty doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym, wyceny instrumentów finansowych oraz obrotu na rynku energii elektrycznej i gazu. Ma duże doświadczenie we wdrażaniu metodyk, budowie i kalibracji modeli ilościowych, w szczególności w zakresie wyceny instrumentów typu Power Purchase Agreements, oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów i pomiaru ryzyka rynkowego. Wspiera także przedsiębiorstwa w obszarze sprawozdawczości instrumentów finansowych zgodnie z UoR/MSSF, w tym koordynuje wdrożenia systemu Exante Leasing wspierającego automatyzację wyceny umów leasingowych zgodnie z MSSF 16.

Wojciech Milewski