Nasi ludzie

Wojciech Milewski

Senior Manager

Wojciech Milewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech w ramach struktur grupy Energy & Resource od ponad 8 lat zaangażowany jest w projekty doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym, wyceny instrumentów finansowych oraz obrotu na rynku energii elektrycznej i gazu. Ma duże doświadczenie we wdrażaniu metodyk, budowie i kalibracji modeli ilościowych, w szczególności w zakresie oceny wiarygodności kredytowej i pomiaru ryzyka rynkowego. Prowadzi także projekty (w tym wdraża narzędzia informatyczne) z obszaru treasury oraz sprawozdawczości (MSSF 2/9/13/16). Jest również posiadaczem certyfikatu Energy Risk Professional sygnowanego przez GARP.

Wojciech Milewski