Nasi ludzie

Wojciech Milewski

Manager

Wojciech Milewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech w ramach struktur grupy Energy & Resource od ponad 6 lat zaangażowany jest w projekty doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz rynkowym. Ma duże doświadczenie we wdrażaniu metodyk, budowie i kalibracji modeli oceny wiarygodności kredytowej i pomiaru ryzyka rynkowego. Uczestniczy także w projektach z obszaru treasury oraz sprawozdawczości. Wdrażał standard MSSF 9 (w tym zasady kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej) w wielu polskich spółkach.

Wojciech Milewski