Nasi ludzie

Wojciech Sitarz

Senior Consultant

Wojciech Sitarz

biurowiec „Renoma”

ul. Świdnicka 40

Wrocław

Polska

50-024

Zobacz na mapie

Wojciech jest starszym konsultantem i Certyfikowanym Compliance Oficerem. Specjalizuje się w zarządzaniu i realizacji projektów dla instytucji obowiązanych, skupiając się na optymalizacji procesów, zarządzaniu zespołami międzynarodowymi, a także przeprowadzaniu audytów zgodności i efektywności.

Posiada wiedzę w zakresie rozwiązań zdalnego onboardingu oraz dedykowanych regulacji na poziomie europejskim i krajowym. Cechuje go szerokie doświadczenie zawodowe i akademickie zdobyte w bankowości, konsultingu oraz na europejskich uniwersytetach. Zgromadził praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat europejskich wymogów regulacyjnych (UK, DE, ES, SWE, PL) oraz był zaangażowany w realizację projektów zarówno jako lider zespołu, jak i analityk.

Od ponad pięciu lat pracuje dla globalnych instytucji finansowych, wspierając wykonywanie funkcji AML/CFT. Przeprowadzał niezależne audyty, wewnętrzne kontrole jakości i wstępną weryfikację KYC. Tworzył oceny ryzyka przedsiębiorstw oraz przygotowywał raporty w oparciu o ryzyko sankcyjne, PEP i adverse media. Ponadto Wojciech posiada bogate doświadczenie akademickie, które pomogło mu rozwinąć analityczny sposób myślenia, krytyczne myślenie oraz wysoką sumienność, które wnosi w każdy projekt.
 

Wojciech Sitarz