planet

О нама

Регулаторни ризик

Како се захтеви регулаторне политике континуирано развијају, обим, учесталост и сложеност регулаторних захтева у управљању ризицима се повећава. Главни задатак је адекватно одговорити тим захтевима кроз идентификацију могућности за побољшање процеса, како би се осигурало ефикасно и доследно испуњавање регулаторних обавеза.

Развој нових технологија, континуирано мењање прописа и стално потреба за унапређењем престављају изазове са којима је суочено модерно пословање. Можемо Вам помоћи да адекватно одговорите овим изазовима, унапред идентификујете и управљате ризицима и изазовима, искористите технологију у своју корист и рационализујете употребу ресурса како бисте се фокусирали на будућност, искористили надолазеће прилике и били усаглашени са регулативом на одговоран начин.

Ми смо посвећени тим професионалаца у пружању услуга у свакој фази постојања финансисјих инструмената са фокусом на следеће области:

• Финансијско рачуноводствени оквир

• Регулатива управљања ризицима

• Рејтинг и скоринг модели

• Дизајн риск система

• ESG ризици

• Макроекономски модели.

Пружамо и услуге из области управљања ризицима током поступка дубинске анализе пословања (Due Diligence), спајања и припајања (М&А), финансијских трансформација у складу са регулаторним и тржишним захтевима.

 

Да ли Вам је ово било корисно?