Регулаторни ризик

Компаније морају да испуне захтеве сложеног регулаторног окружења, али и да буду довољно флексибилне да регулаторни програм функционише упоредо са окружењем које се брзо мења - нарочито са фокусом на индустрију. Да ли ваш приступ регулаторном ризику може да очува вредности и снагу перформанси?