Artikel

Om programmet

Vad är Sweden’s Best Managed Companies?

”Sweden’s Best Managed Companies” är ett program som lyfter fram framgångsrika, privata svenskägda företag utifrån perspektiven strategiskt fokus, operationell struktur, företagskultur och ekonomisk utveckling.

Programmet startades i Kanada 1993 och har sedan dess blivit landets främsta program för att uppmärksamma framgångsrika privata företag. Programmet är etablerat sedan många år till exempel på Irland, i MexicoBelgien, Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark, och finns idag i totalt 38 länder med fler som planerar att ansluta inom kort.

Även om programmet i grund och botten är en tävling så är coachning en viktig del. Ett team från Deloitte gör tillsammans med bolaget en genomlysning som visar vilka styrkor som finns och vad som kan utvecklas. Arbetet ger en detaljerad analys av verksamheten med fokus på strategiska och operativa frågor.

Ett företag kan utses till "Best Managed Company" flera år i rad och tillsammans utgör alla som får ta emot utmärkelsen en stark familj av framgångsrika företag.

Vad utmärker Sweden’s Best Managed Companies-programmet?

  • Fokuserar på privata svenskägda företag
  • Premierar affärsutveckling och hållbar tillväxt
  • Lyfter fram hela företaget
  • Mäter mer än bara ekonomisk utveckling
  • Ansökningsprocessen ger insikter som kan stärka företaget 
  • Företaget blir en del av en global familj av Best Managed Companies
     

Vem kan vara med?

Deloitte Private

Sweden’s Best Managed Companies är ett program inom ramen för Deloitte Private.

Deloitte Private vänder sig till privata företag i alla storlekar, såsom lokala entreprenörer, små och medelstora företag, startup-företag, familjeföretag, stora privatägda företag, riskkapitalbolag, portföljföretag och enskilda företagare. Våra team har gedigna kunskaper om vilka behov och utmaningar privata företag ställs inför och kan erbjuda heltäckande, skräddarsydda lösningar.

Hade du nytta av den här informationen?