Revision | Deloitte Sverige | Revision och revisionsnära tjänster

Revision

En revision ska vara både solid och värdeskapande. Revisorn har idag både en viktig del i arbetet kring den finansiella rapporteringen och en värdefull roll som samtalspartner.

Kontakt

Birgitta Lööf

Managing partner | Revision

Kontakt

Daniel de Paula

Partner | Revision

Kontakt

Fredrik Walmeus

Partner | IFRS

Kontakt

Didrik Roos

Partner | Revision | Sustainability