Audit & Assurance

Aspire with assurance

En revision ska vara både solid och värdeskapande. Revisorn har idag både en viktig del i arbetet kring den finansiella rapporteringen och en värdefull roll som samtalspartner.