Tlačové správy

Odborníci spoločnosti Deloitte poskytujú analýzy a názory pri najvýznamnejších globálnych podnikateľských záležitostiach. Deloitte tiež vykonáva výskum, ktorý identifikuje problémy a trendy v podnikaní.