Tlačové správy

Inovatívne lieky by mohli byť dostupnejšie

Zmena legislatívy o podmienkach úhrady liekov by podľa Deloitte mohla pomôcť slovenskému zdravotníctvu.

Bratislava 21. septembra 2017 – Zdieľanie nákladov na lieky medzi držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku a zdravotnou poisťovňou by mohlo pacientom sprístupniť mnohé drahšie inovatívne lieky. Pomôcť by mohli tzv. risk-sharingové resp. cost-sharingové zmluvy, ktoré súčasná legislatíva explicitne neupravuje.

„Zmena zákona by mohla pomôcť dosiahnuť zaradenie aj drahších inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. Z toho by v konečnom dôsledku profitovali samotní pacienti, ktorí takéto medikamenty potrebujú, avšak v aktuálnych podmienkach sú pre nich nedostupné kvôli vysokej cene,“ uviedla Dagmar Yoder, advokátka Deloitte Legal. Nové nastavenie systému by podľa nej umožnilo odbremenenie pacientov od finančnej úhrady, pretože náklady na liek by boli zdieľané zdravotnou poisťovňou a držiteľom rozhodnutia o registrácii.

Podľa Dagmar Yoder je dôležité, aby uzatváranie takýchto zmlúv nemalo negatívny dopad na samotné zdravotné poisťovne a aby bola zabezpečená stabilita a limitácia nákladov vynakladaných zo systému verejného zdravotného poistenia. Tieto faktory musia byť v pripravovanej zákonnej úprave zakomponované tak, aby bol koncept funkčný a vhodný pre obe strany.

Dagmar Yoder sa téme risk-sharingových a cost-sharingových zmlúv v zdravotníctve a možností ich využitia v slovenských podmienkach intenzívne venuje a podrobne ju rozoberie vo štvrtok na odbornej prednáške v rámci HN konferencie. Priblíži tému na základe praktických skúseností spoločnosti Deloitte v Českej republike, kde sa tento inštitút využíva v praxi. Predstaví aj niekoľko teoretických možností nastavenia risk-sharingových a cost-sharingových zmlúv v súčasnom stave absencie daného inštitútu v slovenských zákonoch. Venovať sa bude aj návrhu novely kategorizačného zákona (zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý je momentálne v legislatívnom procese a možnosť takýchto zmlúv by mal obsiahnuť.

 

 

 

O spoločnosti

Deloitte je svetový líder v oblasti poradenstva a služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Deloitte pomáha vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšuje životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najvýznamnejším odvetvím pre naše konzultačné služby a zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci firmy. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.