Tlačové správy

Private equity investori očakávajú väčšiu dostupnosť kapitálu

BRATISLAVA, 9. február 2018 – Index dôvery investorov a výhľad v oblasti private equity sú v strednej Európe na vzostupe. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey. Index dôvery dosiahol na konci roku 2017 hodnotu 130 bodov, čo je v porovnaní so septembrom 2016 nárast o 21 bodov.

Index dôvery private equity investorov v strednej Európe je najvyšší za posledné tri roky. Výraznému nárastu nahrávajú silná ekonomika a rast HDP. Väčšina investorov očakáva, že výhľad v nasledujúcich mesiacoch zostane rovnako optimistický (64 %). Časť z nich (24 %) dokonca očakáva celkové zlepšenie situácie. Respondenti prieskumu vyhľadávajú nové investičné príležitosti – dve tretiny sa chystá zamerať hlavne na nákup, pričom financovanie by malo prebiehať bez problémov.

„Tento výsledok sa výrazne líši od minuloročných údajov, ktoré boli ovplyvnené prekvapujúcim výsledkom referenda o odchode Veľkej Británie z EÚ. Mnohí investori tak v priebehu krátkej doby prechádzali do defenzívnej stratégie a všetko sa to odrážalo vo výsledkoch nášho prieskumu,” hodnotí výsledky prieskumu Ivana Lorencovičová, partnerka Deloitte na Slovensku.

Dopyt po spoločnostiach zo strednej Európy
Zvýšila sa aj chuť investorov investovať do akcií iných spoločností v regióne strednej Európy. Tento proces by však nebolo možné realizovať bez kapitálového krytia prostredníctvom bankových inštitúcií. Priaznivá situácia na trhu spôsobuje, že aj banky sú takýmto investíciám otvorené, a teda ochotné poskytovať dlhové financovanie spoločnostiam s dobrými vyhliadkami. V konečnom dôsledku to umožňuje investorom uvoľniť ešte viac peňazí a uskutočňovať ďalšie akvizície.
Táto situácia sa potvrdila aj vo výsledkoch prieskumu. Počet respondentov, ktorí očakávajú väčšiu dostupnosť kapitálu, sa oproti výsledkom z apríla 2017 zdvojnásobil na 21 %. Je to najvyššia dosiahnutá úroveň dôvery za posledné dva roky. Očakáva sa, že sa tiež zvýši objem investícií. Až 36 % respondentov očakáva nárast ich objemu, čo je najvyššia hodnota za viac ako desaťročie od rozmachu na jar 2007.
Prieskum tiež ukázal, že respondenti vo veľkej miere očakávajú, že ceny akcií zostanú na rovnakej úrovni alebo sa zvýšia. Tretina respondentov (31 %) si myslí, že predávajúci budú požadovať vyššiu cenu za predávané spoločnosti, zatiaľ čo 61 % očakáva, že ceny zostanú na rovnakej úrovni. Viac ako polovica (54 %) opýtaných uviedla, že očakávania predávajúcich sa v posledných šiestich mesiacoch zvýšili. 

Slovensko v hľadáčiku investorov
Veľkosť a počet private equity spoločností, ktoré investujú v regióne strednej Európy, je v jednotlivých krajinách priamo úmerný k veľkosti ich ekonomiky. Preto sú pre investorov najatraktívnejšie krajiny najmä Poľsko, Rumunsko a Česka republika.
Avšak aj menšie krajiny v regióne strednej Európy, ako napríklad Slovinsko, Slovensko či pobaltské krajiny, sú pod drobnohľadom týchto investorov. Tí sa v menších krajinách sústreďujú najmä na spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom odbore, takže majú predpoklady na ďalší rast a poskytujú atraktívny vynos.

„Tak ako v celom regióne, aj na Slovensku je aktivita na trhu investovania vysoká. Je to spôsobené najmä rastúcimi ekonomikami v regióne a prevládajúcou dôverou súkromných investorov v dobrý ekonomický rast v budúcnosti. Pozitívne očakávania investorov prevládajú aj v oblasti návratnosti investícií,“ uzatvára Ivana Lorencovičová, partnerka Deloitte na Slovensku.