Tlačové správy

Slovensko zatraktívňuje podmienky pre podnikový výskum a vývoj

Novela zákona o dani z príjmov umožní spoločnostiam realizujúcim výskum a vývoj ušetriť na dani z príjmov až 21 % z nákladov vynaložených na výskum a vývoj oproti minuloročným 5,25 %.

Bratislava 11. januára 2018 – Začiatkom tohto roku nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá výrazne zlepší podmienky na podporu podnikového výskumu a vývoja realizovaného v Slovenskej republike.

Dodatočný odpočet na výskum a vývoj pre podniky (tzv. superodpočet) vzrastie štvornásobne z 25 % na 100 %, čím sa vyrovná okolitým krajinám (ČR, Maďarsko, Poľsko). Táto zmena v praxi prinesie pre spoločnosti čistú úsporu na dani z príjmov až 21 % z nákladov vynaložených na výskum a vývoj oproti minuloročným 5,25 %. 

„Považujeme to za pozitívny signál, ktorý môže napomôcť transformácii slovenskej ekonomiky smerom k sofistikovanejšej výrobe a službám,“ uviedol Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte, zodpovedný za oblasť podpory výskumu a vývoja. „Podľa našich informácií plánujú mnohé spoločnosti po tejto zmene zvýšiť svoje výdavky na výskum a vývoj a využiť túto novú príležitosť úspory na dani. Pre porovnanie, v Českej republike je objem uplatňovaných výdavkov až 67-krát vyšší ako na Slovensku,“ doplnil. 

Novela zároveň zavádza aj úplne nový podporný nástroj tzv. Patent Box, ktorý spoločnostiam umožní znížiť daň z príjmov plynúcich z komerčného využívania výsledkov vlastného výskumu a vývoja (patenty a úžitkové vzory) a vývoja softvéru.

„Slovensko je v rámci EÚ stále pod priemerom v oblasti výdavkov na výskum a vývoj. Oba nástroje však predstavujú transparentný, spravodlivý a administratívne nenáročný spôsob podpory podnikového výskumu a vývoja, ktorý využívajú už roky najvyspelejšie ekonomiky sveta a Slovensku tak môžu pomôcť dostať sa na ich úroveň,“ vysvetlil Martin Rybár.